top of page

Regulamin

 

WARUNKI OGÓLNE
1. Oficjalna strona internetowa sklepu Olenderskie Smaki, znajduje się pod adresem olenderskiesmaki.pl i zwana jest w dalszej części regulaminu "sklepem internetowym" Za pośrednictwem strony można dokonać zakupów na zasadach sklepu internetowego.
2. Oferta sklepu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Przesyłka oddawana jest do rąk własnych, kurier ma prawo do wylegitymowania odbierającego w przypadku, gdy ma wątpliwości co do pełnoletniości odbierającego.
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym olenderskiesmaki.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail oraz numer telefonu mogą zostać wykorzystane do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
3. Jeżeli kupujący życzy sobie otrzymać fakturę, a adres dostawy jest inny niż adres zamieszkania czy siedziby firmy, to kupujący jest zobowiązany podać takie informacje w formularzu zamówienia.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Liczba towarów w sklepie internetowym może różnić się od fizycznego stanu w magazynie. Kupujący zostanie powiadomiony w razie zamówienia niedostępnej ilości towaru oraz o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Nie realizujemy zamówień poza granice kraju.
10. Zamówienia realizowane są we wtorki i czwartki po uprzednim wpłynięciu opłaty na konto firmy.

 

REKLAMACJE
1. W przypadku reklamacji, po stwierdzeniu otrzymania wadliwego produktu - prosimy o kontakt ze sklepem internetowym. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest odesłanie reklamowanego towaru w przeciągu 24 godzin od stwierdzenia wady wraz z kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura vat), który kupuący otrzymał z zamówionym towarem.

2. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia wydania towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Towar musi znajdować się w takim samym stanie jak w chwili zakupu.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez kupującego ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwracanego towaru, na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

 

PŁATNOŚCI

1. Klient ma prawo wyboru formy płatności. Można płacić gotówką przy odbiorze osobistym towaru lub zapłacić za pomocą systemu PayPal.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy Olenderskie Smaki swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez kupującego danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Administratorem danych osobowych jest RTM Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Prusim 5, 64 – 420 Kwilcz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych kupującyh zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów umieszczone na stronie internetowej olenderskiesmaki.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

bottom of page